hľadaj
Dnes je 28.05.2015, sviatok/meniny Viliam

Aktuality

Rozšírenie možností spolupráce UPJŠ v programe ERASMUS+ s univerzitami v Uzbekistane.

Zástupcovia UPJŠ navštívili univerzity v Uzbekistane...

viac
Rektor UPJŠ prijal úspešných doktorandov

Dňa 22. mája 2015 prijal rektor UPJŠ v Košiciach, prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., troch úspešných doktorandov UPJŠ...

viac
Výsledky volieb kandidáta na rektora UPJŠ na funkčné obdobie 2015-2019

Akademickým senátom UPJŠ dňa 14. 5. 2015 bol zvolený...

viac
Osobnosťou roka v programoch EÚ sa v súťaži Vedec roka SR 2014 stal prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Dňa 12. 5. 2015 sa v Bratislave uskutočnilo Slávnostné odovzdávanie cien súťaže Vedec roka SR 2014...

viac
Pracovníci UPJŠ získali mestské ocenenia

V stredu 7. mája 2015 sa uskutočnil v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach slávnostný ceremoniál...

viac
Rektor UPJŠ vymenoval novú dekanku Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. bola menovaná do funkcie dekanky FF UPJŠ v Košiciach

viac
Výzva na podávanie prihlášky pre študentov a zamestnancov vysokých škôl so špeciálnymi potrebami 2015

pre akademický rok 2015/2016

viac
Uskutočnilo sa zasadnutie Klubu profesorov UPJŠ

Prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., riaditeľ Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach...

viac

www.eua.be       
  www.slsp.sk 
© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 27.05.2015